top of page

İş Geliştirme Danışmanlığı

iş geliştirme danışmanlığı.png

İş geliştirme kavramı; içeriğinde şirketler için uzun dönemli stratejik planlama yer alsa da, özünde yenilikçilik ve gelişmeye açık olma kültürünü barındırır. İş geliştirme süreci, özellikle yönetim ve pazarlama alanında, şirketlerin ve markaların önünde yeni ufuklar açar. İş geliştirme yönetiminin pratiğinde, tedarik zincirinden, satış kanallarına ve yeni iş fırsatlarına kadar uzanan geniş perspektifte, denenmemiş çözümler, farklı iş yapma yöntemleri, yeni işbirlikleri, dolayısıyla yeni söylemler ve mesajlar yer alır. Bu açıdan bakıldığında, iş geliştirme, iletişimi bu yönde yöneterek, yeni sosyal paydaşlar edinme ya da onlarla olan ilişkileri farklılaştırma yoluyla, işi ve şirketi geliştirici sonuçlar elde etmektir.

Kuruluş ve markalar için, en geniş anlamda iletişim danışmanlığı desteği sağlayan Departman Medya, onların her türlü stratejik hedefine, bu yolla destek verme çabası içinde hareket eder. İş Geliştirme Danışmanlığı, bu yönüyle Departman Medya’nın farklı sosyal paydaşlara yönelik iletişim yönetimi alanındaki birikimi ve deneyimlerini, stratejik iş hedeflerine katkı üretebilmek için, farklı bir motivasyona dönüştürmesidir. Geleneksel PR yaklaşımı ve PR’ın zengin kavram dağarcığı içinde, bugüne kadar yer bulamayan İş Geliştirme Danışmanlığı, kuruluş ve markaları doğrudan stratejik iş hedeflerine ulaştırmayı sağlayacak sonuçlara yol açması; kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi açısından da, özellikle ulusal ölçekli medya yansımalarına yol açacak fırsatlar sağlaması nedeniyle, Departman Medya’nın etkin faaliyet alanları içinde yer alır.

Departman Medya, İş Geliştirme alanında kuruluş ve markalara şu destekleri sunar:

  • Alternatif pazarlama işbirlikleri geliştirilmesi

  • Alternatif satış kanalları geliştirilmesi

  • Başka kuruluş ve markalarla çapraz promosyonlar tasarlanması

  • Başka kuruluş ve markalarla ortak kampanyalar projelendirilmesi

bottom of page