top of page

Medya iletişimi

Medya ile iletişim, kurumsallaşma ve markalaşma açısından büyük önem taşır. PR çalışmaları, reklam medya planlamasında olduğu gibi bir medya satın alma faaliyeti kapsamadığından, özellikle ulusal ölçekli medyadaki haber ve röportaj yansımalarını, medya mensupları ile yürütülecek iletişimin, doğru, sağlıklı, tutarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması belirler.

Reklam, markaya medyada ayırabildiği medya bütçe oranında yer alabilme ve mesajlarını ancak bu kısıt içinde ulaştırabilme olanağı yaratır. PR yoluyla yürütülen medya iletişimi çalışmaları ise, bir bütçeye bağlı kalmaksızın, etkin bir içerik yönetimi ile hedef medyada, sürekli ve yaygın bir biçimde markanın görünür olmasını, çok yönlü mesajlarını yazılı, görsel, işitsel medya ve internet yoluyla hedef kitlelerine ulaştırmasını sağlar.

Departman Medya, hizmet verdiği markaların öncelikle medya ile iletişim kültürlerini geliştirmelerine katkıda bulunur. Şirket ve marka sözcülerine, farklı yayın türleri ile iletişim yöntemleri, iletişim biçimleri ve doğru davranış şekilleri ile ilgili, geliştirici ve yönlendirici bir danışmanlık desteği sağlar. Kriz durumları da dahil olmak üzere, medya mensuplarına şeffaf, güvenilir ve tutarlı bir kurum ve marka

medya_iletişimi.png

duruşu sergileyerek, algıyı doğru biçimde yönetecekleri ortamlar geliştirir.

Departman Medya, yürüttüğü PR çalışmaları kapsamında, aylık periyodlarla gerçekleştirdiği içerik ve mesaj planlaması sayesinde, kurum ve markaların medya iletişiminin, kesintisiz sürdürülmesini sağlar. 20 yıla yaklaşan PR birikimi ve kurucularının 30 yıla yaklaşan medya deneyimi ile medyanın haber değerlendirme kriterleri ve süreçlerine uygun bir iletişim süreci gerçekleştirerek, bunun özellikle ulusal ölçekli medyada, kurum ve marka lehine olumlu sonuçlar doğurmasına katkıda bulunur.

Departman Medy şu medya iletişimi çalışmalarını gerçekleştirir:

  • Hedef medya veritabanı oluşturma

  • Basın dosyası hazırlama

  • Basın bültenleri hazırlama

  • Yazılı basın ve internet röportajları organize etmek

  • Radyo ve TV program konuklukları organize etmek

  • Medya etkinlikleri düzenlemek

  • Etkinliklere medya daveti gerçekleştirmek

  • Medya takibi ve raporlama

 

Departman Medya, medya iletişimi çalışmalarının detayını okumak için tıklayın.

bottom of page