top of page

Medya iletişiminin kapsamı

medya_iletişim_detay.png

Departman Medya, medya iletişimi çalışmaları kapsamında şu çalışmaları gerçekleştirir:

Hedef Medya Veritabanı – Her kuruluş ve markanın, sektörü ve hedefleri itibariyle yer almayı hedeflediği yayın organları birbirinden farklıdır. Departman Medya, her marka için, kendi yapısına ve hedeflerine uygun yayınlardan oluşan bir Hedef Medya Veritabanı hazırlar. Markanın yer alması gereken yayınlar ve o yayınlarda iletişim kurulacak gazetecileri, güncel bir liste haline getirir. Markanın farklı alanlardaki içerik ve mesajları gündeme geldiğinde, Hedef Medya Veritabanı’nı, ona uygun biçimde kendi güncel veritabanından genişletir, o içerik ve masaja uygun diğer yayın ve gazetecileri de listeye ekler.

Basın Dosyası – Departman Medya, birlikte çalıştığı tüm kuruluş ve markalar için, içinde güncel marka bilgileri ve mesajları ile kurumsal bilgilerin yer aldığı basın dosyası içerikleri hazırlar. Hazırladığı basın dosyalarını, kuruluş ve markanın basın etkinlikleri ya da röportajları sırasında, ilgili medya mensupları ile paylaşır. Basın Dosyası, kuruluş ve marka ile ilgili gerekli bilgileri, medya ile en geniş biçimde yazılı olarak paylaşma olanağı sağladığından, bilgi akışında yanlış anlaşılmalar ya da sözlü anlatımlardaki bilgi kayıp ve yanlışları konusunda riskler en aza indirilmiş olur.

Basın Bültenleri - Departman Medya, PR çalışmalarını gerçekleştirdiği kuruluş ve markalar için, her ay düzenli olarak basın bültenleri hazırlar ve hedef yazılı basın ile internet portallarına servis eder. Basın bültenleri, kuruluş ve markaların, özellikle ulusal ölçekli medyada, sürekli, düzenli ve yaygın bir biçimde, mesajları ile yer almalarını sağlar.

Röportajlar – Departman Medya, iletişim danışmanlığını üstlendiği kuruluş ve markaların sözcüleri için, içerik ve mesaj planlaması doğrultusunda, hedef medya veritabanında yer alan uygun yayınlarla röportajlar organize eder. Röportajlar, kapsamlı mesajların çok yönlü biçimde aktarılmasına ve yazılı basında markanın, geniş biçimde yer bulmasına olanak tanır.

TV / Radyo Program Konukluğu – Kuruluş ve markta sözcüleri, yazılı basında röportajlar yoluyla aktardıkları kapsamlı içerik ve mesajları, görsel ve işitsel medyada, program konuklukları yoluyla hedef kitlelerine ulaştırma olanağına sahip olurlar. Departman Medya, iletişim danışmanlığını üstlendiği kuruluş ve markaların sözcülerinin, hedef kitleye erişim sağlayabilecek en uygun radyo ve TV programlarına katılımlarını sağlamak üzere, ilgili yayınlar ve programların sorumluları ile iletişime geçerken, söz konusu yayınların en verimli biçimde sonuçlanması konusunda da, marka ve kurum sözcülerini yönlendirir.

Basın Etkinlikleri – Departman Medya, konunun gerekli kılması durumunda, medya ile mesaj paylaşımı için, basın toplantısı, medya lansmanı, basın gezisi gibi medya organizasyonları da gerçekleştirir. Basın etkinliklerinin, uygun içerik paylaşımı durumunda verimli olacağını savunan Departman Medya, olur olmaz nedenlerle basın etkinliği gerçekleştirmenin her açıdan olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda müşterilerini deneyimleri doğrultusunda yönlendirir. Gerekli olmadıkça, bütçesel kaygılarla basın etkinliklerini gündeme getirmez.

Etkinliklere Medya Daveti – Departman Medya, kuruluş ve markaların, medya katılımına uygun olan kurumsal etkinliklerine yönelik, gerektiğinde medya daveti gerçekleştirir. Kurumsal açılışlar, davetler, fuar organizasyonu gibi etkinliklere, konuya ve mesaja uygun yayınlardan medya mensuplarının katılımı için, davet bültenleri hazırlar, katılım takibi ve etkinlik sırasında basın deski hizmetleri sunar.

Özel Haberler ve Ürün Çekimleri – Departman Medya, müşterileri olan kuruluş ve markanın sektörü ve faaliyet alanı itibariyle, medyada farklı yer alma fırsatlarını da, özel haber ya da moda çekimi gibi yöntemlerle değerlendirir. Tekstil, dekorasyon gibi alanlarda, markanın ürünleriyle, özellikle dergiler ve internette konsept içerikli haberler üretilmesini sağlar.

Medya Takibi ve Raporlama – Departman Medya, yürüttüğü medya iletişimi çalışmalarını ölçümlenebilir kılmak ve dönemsel performans ölçümüne veri sağlamak üzere, müşterileri üçüncü kuruluşlardan medya takibi hizmeti alıyor olsa bile, yazılı medya ve internet takibini kendi bünyesinde gerçekleştirir. Ulusal yazılı basın ve internette yer alan kontrollü haberleri, ilgili müşterilerine aynı gün e-mail yoluyla rapor eder. Yerel medya ve TV takibi konusunda ise, medya takip şirketlerinden hizmet sağlar. Aylık periyodlarla müşterilerine Aylık Medya Raporları sunar.

bottom of page