top of page

Departman Medya Proje Üretim Merkezi (PÜM)

PÜM.png

Sosyal paydaşlar üzerinde, farkındalık, beğeni, takdir ve güven sağlayacak etkin ve doğru PR fikirleri, kurumsallaşma ve markalaşma sürecinde, yüksek bir katma değer sağlıyor. Kurum ve marka mesajlarıyla, sahada hedef kitlelere dokunabilmeyi sağlayan, etkileme ve erişim gücü yüksek iletişim projeleri, kuruluş ve markalar için, özellik kuruluş yıldönümü, yeni yatırımlar ve yeni ürün lansmanı gibi dönemlerde, medyadaki yansımalar kadar önem kazanıyor.

Kimi zaman, bir etkinlik konsepti, kurumsal sosyal sorumluluk projesi ya da bir sosyal medya kampanyası olarak şekillenen proje fikirlerinin, "geçerliliğini" ise, öncelikle kuruluş ya da markanın kültürüne ve bütçesine, sonra sektörün yapısına ve hedef kitlenin özelliklerine uygunluğu açısından, "uygulanabilirliği" belirliyor. Ülkemizde, reklam veren niteliği ve PR kültürü henüz yeterince oluşmamış, KOBİ ölçeğindeki kuruluş ve markalar, doğru ve etkin PR projeleri konusunda da, sektörlerinin büyük reklam vereni konumundaki, global markalar ve kurumsal yerli şirketlerin gerisinde bulunuyor.

PR sektöründe, araştırma, geliştirme ve bu doğrultuda yarışmacı bir ajans kültürünü temsil eden Departman Medya, fark yaratan iletişim projeleri konusundaki iddiasını, birlikte çalıştığı müşterileri ve  diğer global ya da kurumsal yerli markaların yanı sıra, vizyonu ve hedefleri bulunan, KOBİ ölçeğindeki gelecek vaat eden kuruluş ve markalarla da paylaşıyor. Departman Medya, tanımlı bir

ulaşılabilir hedef ya da hazır bir brief ile başvuruda bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluş ve markalar için, öncesinde birlikte çalışmaya başlama ön koşulu olmaksızın, Proje Üretim Merkezi(PÜM)çalışmaları kapsamında, iletişim projeleri tasarlayıp geliştiriyor. Departman Medya’nın mevcut müşterileri arasında yer alıyor olmasalar da, başvuruda bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluş ve markaların yöneticilerine, Departman Medya Proje Üretim Merkezi’nin, onlara özel geliştirilmiş PR fikirleri, “fikri hakların korunması esasına uygun biçimde” sunuluyor ve paylaşılıyor. Sözkonusu kuruluş ve markalar, kendilerine sunulan iletişim projelerini uygun bulup, onayladıklarında, o projeler bazında ya da dönemsel olarak, Departman Medya ile profesyonel çalışma süreçlerini başlatabiliyorlar.

Departman Medya Proje Üretim Merkezi (PÜM) ile iletişim projesi taleplerinizi paylaşmak üzere, İletişim Formu'nu doldurarak bize ulaştırınız.

bottom of page