top of page

Sosyal Medya Yönetimi

Özellikle 2000’li yıllarla birlikte internet teknolojileri ile mobil iletişim teknolojilerinin entegrasyonu, hem birey, hem de toplumun iletişim tarzında büyük bir değişime yol açtı. Geleneksel medya ve kitle iletişim araçları, kitlesel erişim ve etki açısından hala çok önemli bir güce sahip bulunsa da, her an ve her yerden, kitlelere ulaşma fırsatı sağlayan sosyal medya, dünya çapında bir cazibe yarattı.Kuruluş ve markalar açısından, kitle iletişim araçları erişilen kitlenin kişi bazında tanımlanabilmesine olanak sağlamazken, sosyal medya takipçi kitlesi ile ilgili tüm verileri elde ederek, iletişim geri bildirimlerini, çok yönlü biçimde ölçme fırsatı sunuyor. Sosyal medya, bir yönüyle, sanal bir ortamda iletişim karmaşasına yol açıyor olsa da, markaların dünyanın her yanındaki tüketici kitlelerine dokunabilmesine, onlarla konuşabilmesine, duygularını, tepkilerini ve beklentilerini ölçebilmesine olanak sağlaması, sosyal medyayı iletişimde çok önemli bir rekabet alanı haline getiriyor.Departman Medya, sosyal medya yönetimine, PR stratejisi ve planlaması içinde çok önemli bir yer ayırıyor. Buna karşın Departman Medya, sosyal medya ve interneti bağımsız bir iletişim alanı olarak gören ve bu bakış açısıyla bu alanda profesyonelleşenlerin aksine, geleneksel medya ile sosyal medya arasında, çok sıkı bir bağ bulunduğunu, iki alanın artık birbirinden bağımsız ele alınamayacağını, iletişimin sinerji yaratacak bir bütünsellik içinde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Yani Departman Medya, sosyal medya ataklarının geleneksel medya iletişimi ile

sosyal medya.png

desteklenmesi, geleneksel medya ile aktarılan mesajların da sosyal medyaya taşınması, böylece karşılıklı etkileşim yoluyla algının güçlendirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Departman Medya sosyal medya çalışmalarını şu alanlarda yoğunlaştırıyor:

  • Sosyal medya stratejisi ve planı hazırlanması

  • Facebook ve Twitter şirket ve marka sayfalarının tasarlanması

  • Facebook ve Twitter şirket ve marka sayfalarının içerik yönetimi

  • Sosyal medya kampanyaları tasarlanması

  • Sosyal medyada marka içerikli oyun ve yarışmalar tasarlanması

  • Sosyal medya geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, raporlanması ve yanıtlanması

  • Viral görüntülü içerik tasarımı

  • Etiket (hashtag) tasarımı ve yönetimi

bottom of page