top of page

Günümüzün PR algısı açısından en popüler kurumsal alanlarından biri olan “kurumsal sosyal sorumluluk” özünde şirket kültürünün ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu nedenle kuruluş ve markaların kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki etkinliği, kurumsallaşma düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Kurumsallaşma ile desteklenmeyen, sosyal fayda girişimlerinin, genel itibariyle bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinden çok, hayır işi olma niteliği öne çıkar. Bu nedenle, bu türden girişimler, toplumsal takdir ve kurumsal itibardan çok, yerel bir takdir duygusuna yol açar.

Departman Medya kurumsal sosyal sorumluluğu, iki boyutta ele alır:

Kurumsal sosyal projeler: Bütünüyle, şirket ve markanın bütçesinden oluşturulan özel bir bütçe ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleridir. Genellikle o alanda yetkin bir sivil toplum örgütünün işbirliği, yönlendiriciliği ve hatta organizasyonu ile hayata geçirilir. Projenin kurum ve marka hedeflerine uygun bir sosyal alanda fayda ortaya çıkarması, sürdürülebilirliği, kurumsal itibar ve güveni destekleyecek biçimde, inandırıcı ve samimi bir yapıda yürütülmesi, Departman Medya’nın kurumsal sosyal sorumluluk projesi tasarımından, sivil toplum örgütü seçimine kadar her aşamada dikkate aldığı kriterlerdir.

Gönüllülük projeleri: Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kurumsallaşma kültürünün yansıması olduğuna göre, gerçekleştirilmesi sadece bütçeye endeksli olmamalıdır. Şirketler ve markalar, çalışanlarının kurum kültürünü sahiplenmesi ve takım ruhunu güçlendirmek için, çalışanlarının ortak sosyal değer yarattıkları gönüllülük projelerine de destek verirler. Departman Medya, şirket kültürü, sektörün yapısı ve çalışan profiline uygun, gönüllü sosyal sorumluluk projesi fikirleri geliştirilmesi, bunların uygulama alanlarının belirlenmesi, gönüllü çalışmaların koordinasyonu gibi tüm aşamalarda, hizmet sunduğu markalara destek verir ve yönlendirici bir rol üstlenir.

sosyal sorumluluk.png

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

bottom of page