top of page

Departman Medya Workshop

workshop_görsel.png

Ülkemizde PR sektörünün yaklaşık son 20 yılına katkı yapan Departman Medya, bu süreçte iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki yüksek öğrenimin, sektörün yapısı ve markaların beklentileri açısından rasyonel nitelikten uzak olduğunu belirledi. Departman Medya, PR alanında, teori ile pratik arasındaki mesafenin kapatılmasına destek vermek amacıyla, Departman Medya Workshop Programı başlattı.

Departman Medya Workshop, hafta sonunu kapsayan uygulamalı bir PR Atölyesi olarak faaliyet gösteriyor. Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve dilerlerse doktora öğrencilerinin ücretsiz katılımına açık olan Departman Medya Workshop, iletişim ve halkla ilişkiler alanında yüksek öğrenimlerini sürdürenlere, sektör pratiği ile tanışma fırsatı sağlıyor.

Departman Medya Workshop'ta, gerçek kuruluş ve markalar üzerinden medya iletişimi uygulamaları paylaşılıyor. Marka briefleri üzerinden, iletişim projeleri ve etkinlikler tasarlanıyor, bu amaçla beyin fırtınaları gerçekleştiriliyor. Departman Medya Workshop, haftasonu iki gün boyunca sürerken, dileyen katılımcılara, üst üste iki workshopa katılma olanağı da

sağlanıyor. Departman Medya Workshop katılımcıları, başvuruda bulunduklarında, Departman Medya'da staj konusunda da öncelik elde ediyor.Her Departman Medya Workshop, 6 katılımcı öğrenci ile gerçekleştiriliyor. Departman Medya web sitesi üzerinden İletişim Formu doldurularak ya da info@departmanmedya.com kurumsal e-mail adresine kişisel bilgileri içeren bir e-mail gönderilerek, Departman Medya Workshop'a katılım başvurusunda bulunulabiliyor.

bottom of page